Preview Mode Links will not work in preview mode

Graffman Nordström


Jan 12, 2022

Hur påverkas det demokratiska samtalet av ryktesspridning? Och hur kan samhället och den enskilda individen rusta sig för att stå emot desinformation? Hur vet man vad som är sant och vem kan man egentligen lita på?
Vi pratar med Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert som arbetar med hur digitalisering påverkar individen, samhället och demokratin, om fenomenet desinformation som håller på att bli en allt större del av det demokratiska samhället.